Sprawozdania finansowe


Zgodnie z § 34 rozporzdzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczposoplitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie  publikuje sprawozdania finansowe za 2018 r. (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informację dodatkową).
Informacja wytworzona przez:
Paweł Szandała , w dniu:  30‑05‑2019 08:51:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Radosław Cygan tel.:(62) 784-32-22 , w dniu:  30‑05‑2019 08:51:24
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2019 13:10:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie